Search
Category: மட்டன்

Suvarotti Varuval Madurai Kitchen

சுவரொட்டி வறுவல் – Suvarotti Varuval

சுவரொட்டி வறுவல் – (Suvarotti Varuval ) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...

Mutton Liver Fry Madurai Kitchen

ஈரல் வறுவல் – Mutton Liver Fry

ஈரல் வறுவல் (Mutton Liver Fry) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Mutton Gravy Madurai Kitchen

மட்டன் கிரேவி – Mutton Gravy

மட்டன் கிரேவி  (Mutton Gravy) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Mutton Kuzhambu Madurai Kitchen

மட்டன் குழம்பு – Mutton Kuzhambu

மட்டன் குழம்பு – கிராமத்து மட்டன் குழம்பு (Mutton Kuzhambu) சமையல்...

Madurai Kitchen Mutton Briyani

மட்டன் பிரியாணி – Mutton Briyani

மட்டன் பிரியாணி – (Mutton Briyani) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Mutton Salna

மட்டன் சால்னா (Mutton Salna)

மட்டன் சால்னா (Mutton Salna) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Kari Dosai

கறி தோசை – Kari Dosai

கறி தோசை (Kari Dosai) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்