Search
Category: ஊறுகாய் & பொடி

Madurai Kitchen Mango Thokku

மாங்காய் தொக்கு – Mango Thokku

மாங்காய் தொக்கு (Mango Thokku) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Masala Podi

மசால் பொடி – Masala Podi

மசால் பொடி (Masala Podi) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்

Madurai Kitchen Uluntam podi

உளுந்தம் பொடி – Uluntam Podi

உளுந்தம் பொடி (Uluntam Podi) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Idli podi

இட்லி பொடி – Idli podi

இட்லி பொடி (Idli podi) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்