Search
Category: சாதம் & பொங்கல்

Madurai Kitchen Chakarai Pongal

சர்க்கரைப் பொங்கல் – Chakarai Pongal

சர்க்கரைப் பொங்கல் (குக்கர் செய்முறை) சமையல் குறிப்புக்கு...

Madurai Kitchen Veg Fried Rice

வெஜ் ப்ரைடு ரைஸ் – Veg Freied Rice

வெஜ் ப்ரைடு ரைஸ் (Veg Fried Rice) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Tomato Rice

தக்காளி சாதம் – Tomato Rice

தக்காளி சாதம் (Tomato Rice)...

Madurai Kitchen Veg Briyani

வெஜ் பிரியாணி – Veg Briyani

வெஜ் பிரியாணி (Veg Briyani) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Mushroom Briyani

மஸ்ரூம் பிரியாணி – Mushroom Briyani

மஸ்ரூம் பிரியாணி (Mushroom Briyani) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Lemon Rice

லெமன் ரைஸ் – Lemon Rice

லெமன் ரைஸ் (Lemon Rice) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்.

Madurai Kitchen Puliyodharai

புளியோதரை – Puliyodharai

புளியோதரை – Puliyodharai சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...