Search
Category: இனிப்பு

Wheat Biscuits Madurai Kitchen

கோதுமை பிஸ்கட் – Wheat Biscuits

கோதுமை பிஸ்கட் (Wheat Biscuits) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Pasi Paruppu Payasam

பாசி பருப்பு பாயசம் – Pasi Paruppu Payasam

பாசி பருப்பு பாயசம் (Pasi Paruppu Payasam) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...

Madurai Kitchen Gothumai Halwa

கோதுமை அல்வா – Wheat Halwa

கோதுமை அல்வா ( Wheat Halwa) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Beetroot Halwa

பீட்ரூட் அல்வா – Beetroot Halwa

பீட்ரூட் அல்வா (Beetroot Halwa)  சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

திணை பாயசம் – Thinai Payasam

திணை பாயசம் (Thinai Payasam) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Boondi

பூந்தி – Boondi

பூந்தி (Boondi) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்.

Madurai Kitchen Laddu

லட்டு – Laddu

லட்டு (Laddu) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்   

Madurai Kitchen Ellu Seedai

எள்ளு சீடை – Ellu Seedai

எள்ளு சீடை (Ellu Seedai) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும் 

Madurai Kitchen Rava Appam

ரவை அப்பம் – Rava Appam

ரவை அப்பம் (Rava Appam) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்

Madurai Kitchen Gulab Jamun

குலாப் ஜாமூன் – Gulab Jamun

குலாப் ஜாமூன் – Gulab Jamun சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...