Search
Category: சிற்றுண்டி

Vendhaya Kali Madurai Kitchen

வெந்தயக்களி – vendhaya Kali

வெந்தயக்களி – vendhaya Kali சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Rice Flour Kali

அரிசி மாவு களி – Rice Flour Kali

அரிசி மாவு களி (Rice Flour Kali) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Aloo puri

ஆலுபூரி – Aloo Puri

 ஆலுபூரி (Aloo Puri) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்.

Madurai Kitchen Tomato Dosa

தக்காளி தோசை – Tomato Dosa

தக்காளி தோசை (Tomato Dosa) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Veg Kuruma

Veg Kuruma – வெஜ் குருமா

வெஜ் குருமா (Veg Kuruma) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Thengai Puranam kozhukatta

தேங்காய் பூரணம் கொழுக்கட்டை – Thengai Puranam Kozhukattai

தேங்காய் பூரணம் கொழுக்கட்டை (Thengai Puranam Kozhukattai) சமையல் குறிப்புக்கு...

Madurai Kitchen Chakarai Pongal

சர்க்கரைப் பொங்கல் – Chakarai Pongal in Pressure Cooker

சர்க்கரைப் பொங்கல் (குக்கர் செய்முறை) சமையல் குறிப்புக்கு...

Madurai kitchen Egg Parotta

முட்டை புரோட்டா – Egg Parotta

முட்டை புரோட்டா (Egg Parotta) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Pidi Kozhukattai

பிடி கொழுக்கட்டை – Pidi Kozhukattai

பிடி கொழுக்கட்டை (Pidi Kozhukattai) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Paneer Butter Masala

பன்னீர் பட்டர் மசாலா – Paneer Butter Masala

பன்னீர் பட்டர் மசாலா (Paneer Butter Masala) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...