Search
Category: தோசை & ஆப்பம்

Madurai Kitchen Tomato Dosa

தக்காளி தோசை – Tomato Dosa

தக்காளி தோசை (Tomato Dosa) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Onion Dosai

ஆனியன் தோசை – Onion Dosai

ஆனியன் தோசை – Onion Dosai சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Podi Dosai

பொடி தோசை – Podi Dosai

பொடி தோசை – Podi Dosai சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Masala Dosai

மசாலா தோசை – Masala Dosai

மசாலா தோசை – Masala Dosai சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Ghee Dosai

நெய் தோசை – Ghee Dosai

நெய் தோசை – Ghee Dosai சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Rava Dosai

ரவா தோசை – Rava Dosai

ரவா தோசை (Rava Dosai) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்.

Madurai Kitchen Onion Rava Dosai

ஆனியன் ரவா தோசை – Onion Rava Dosai

ஆனியன் ரவா தோசை – Onion Rava Dosai சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Pizza Dosa

பீட்சா தோசை – Pizza Dosa

பீட்சா தோசை – Pizza Dosa சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Thengai Paal Appam

தேங்காய் பால் ஆப்பம் – Thengai paal Appam

தேங்காய் பால் ஆப்பம் (Thengai paal Appam)  சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...

Madurai Kitchen Sweet Appam

இனிப்பு ஆப்பம் – Sweet Appam

இனிப்பு ஆப்பம் (Sweet Appam) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...