Search
Category: பரோட்டா

Madurai Kitchen Aloo puri

ஆலுபூரி – Aloo Puri

 ஆலுபூரி (Aloo Puri) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்.

Madurai kitchen Egg Parotta

முட்டை புரோட்டா – Egg Parotta

முட்டை புரோட்டா (Egg Parotta) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Kaima Parotta

கைமா பரோட்டா – Kaima Parotta

கைமா பரோட்டா – Kaima...

Madurai Kitchen Muttai Kothu Parotta

முட்டை கொத்து புரோட்டா – Muttai Kothu Parotta

முட்டை கொத்து புரோட்டா ( Muttai Kothu Parotta ) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...

Chilli Parotta Madurai Kitchen

சில்லி புரோட்டா – Chilli Parotta

சில்லி புரோட்டா – Chilli...

Parotta

பரோட்டா – Parotta

புரோட்டா (Parotta) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்.

Madurai Kitchen Chapati Veg Roll

சப்பாத்தி வெஜ் ரோல் – Chapati Veg Roll

சப்பாத்தி வெஜ் ரோல் (Chapati Veg Roll) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...