Search
Tag: , , , , , , , ,

கரண்டி ஆம்லேட் – Karandi Omelette 

கரண்டி ஆம்லேட் சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும் 

Madurai Kitchen Chicken Gravy

சிக்கன் கிரேவி – Chicken Gravy

சிக்கன் கிரேவி (Chicken Gravy) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Mutton Briyani

மட்டன் பிரியாணி – Mutton Briyani

மட்டன் பிரியாணி – (Mutton Briyani) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Chicken Briyani

சிக்கன் பிரியாணி – Chicken Briyani

சிக்கன் பிரியாணி (Chicken Briyani) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Mutton Salna

மட்டன் சால்னா (Mutton Salna)

மட்டன் சால்னா (Mutton Salna) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Kari Dosai

கறி தோசை – Kari Dosai

கறி தோசை (Kari Dosai) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்   

Madurai Kitchen Muttai Dosai

முட்டை தோசை – Muttai Dosai (Egg Dosai)

முட்டை தோசை (Muttai Dosai) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Egg Roll Chapati

எக்ரோல் சப்பாத்தி – Egg Roll Chapati

எக்ரோல் சப்பாத்தி  (Egg Roll Chapati) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...

Madurai Kitchen Egg Fried Idli

எக் ப்ரைடு இட்லி – Egg Fried Idly

எக் ப்ரைடு இட்லி (Egg Fried Idly) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Egg Fried Idiyappam

எக் ஃப்ரைடு இடியாப்பம் – Egg Fried Idiyappam

எக் ஃப்ரைடு இடியாப்பம் (Egg Fried Idiyappam) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...