Search
Tag: , , , , , , , ,

கரண்டி ஆம்லேட் – Karandi Omelette 

கரண்டி ஆம்லேட் சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும் 

Madurai Kitchen Mutton Briyani

மட்டன் பிரியாணி – Mutton Briyani

மட்டன் பிரியாணி – (Mutton Briyani) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Chicken Briyani

சிக்கன் பிரியாணி – Chicken Briyani

சிக்கன் பிரியாணி (Chicken Briyani) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Muttai Dosai

முட்டை தோசை – Muttai Dosai (Egg Dosai)

முட்டை தோசை (Muttai Dosai) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Egg Roll Chapati

எக்ரோல் சப்பாத்தி – Egg Roll Chapati

எக்ரோல் சப்பாத்தி  (Egg Roll Chapati) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...

Madurai Kitchen Egg Fried Idli

எக் ப்ரைடு இட்லி – Egg Fried Idly

எக் ப்ரைடு இட்லி (Egg Fried Idly) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Egg Fried Idiyappam

எக் ஃப்ரைடு இடியாப்பம் – Egg Fried Idiyappam

எக் ஃப்ரைடு இடியாப்பம் (Egg Fried Idiyappam) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...