Search
Tag: , , , , , , ,

Madurai Kitchen Aloo puri

ஆலுபூரி – Aloo Puri

 ஆலுபூரி (Aloo Puri) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்.

Madurai Kitchen Tomato Dosa

தக்காளி தோசை – Tomato Dosa

தக்காளி தோசை (Tomato Dosa) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai kitchen Egg Parotta

முட்டை புரோட்டா – Egg Parotta

முட்டை புரோட்டா (Egg Parotta) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Paneer Butter Masala

பன்னீர் பட்டர் மசாலா – Paneer Butter Masala

பன்னீர் பட்டர் மசாலா (Paneer Butter Masala) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...

Madurai Kitchen Kanchipuram Idly

காஞ்சிபுரம் இட்லி – Kanchipuram Idly

காஞ்சிபுரம் இட்லி (Kanchipuram Idly) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங்...

Madurai Kitchen Kaima Parotta

கைமா பரோட்டா – Kaima Parotta

கைமா பரோட்டா – Kaima...

Madurai Kitchen Muttai Kothu Parotta

முட்டை கொத்து புரோட்டா – Muttai Kothu Parotta

முட்டை கொத்து புரோட்டா ( Muttai Kothu Parotta ) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள்...

Chilli Parotta Madurai Kitchen

சில்லி புரோட்டா – Chilli Parotta

சில்லி புரோட்டா – Chilli...

Madurai Kitchen Thengai Paal Idiyappam

தேங்காய் பால் இடியாப்பம் – Thengai Paal Idiyappam

தேங்காய் பால் இடியாப்பம் (Thengai Paal Idiyappam) ...

Parotta

பரோட்டா – Parotta

புரோட்டா (Parotta) சமையல் குறிப்புக்கு தங்கள் ரேட்டிங் பதியவும்.